Dolnośląskie

Dystrybucja baterii na terenie Polski

TAB Polska Sp. z o.o. przez cztery lata konsekwentnie tworzyła swój wizerunek solidnego Partnera w kanale dystrybucyjnym akumulatorów samochodowych, trakcyjnych i stacjonarnych.

Wiarygodność, rzetelność, terminowość oraz wysoki poziom wiedzy pracowników sprawiają, że ich rola nie ogranicza się jedynie do pośredniczenia w prostych funkcjach sprzedaży. Do każdego kontraktu wnoszona jest wartość dodana, którą stanowi doświadczenie i umiejętności związane z dystrybucją baterii i akumulatorów oraz rzetelne wsparcie techniczne przy ich montażu i konfiguracji.


Dolnoślaskie

KIEŁEK Dariusz Kiełdanowicz
ul.Krynicka 1/paw.nr 3
50-555 Wrocław
tel.: 536 359 342
http://akumulatory-kielek.pl/
biuro@akumulatory-kielek.pl


P.W. ROLCHELM
55-200 Oława
Gać 1
tel: 71 313-15-03